แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพิมพ์หนังสือ อัมพโรวาท ประมวลพระธรรมเทศนาพระดำรัส พระโอวาท พระสัมโมทนียถา พระสังเวชนียกรรม และพระปรารถ ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จำนวนเงิน 4,895,250 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 116 ครั้ง)